مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 248 کیلو بایت
تعداد صفحات 132
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا1387

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1- شرح و بیان مساله پژوهشی………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….3

1-3- چهار چوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-1- قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….6

1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..6

1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………6

1-7- کلید واژه­ها……………………………………………………………………………………………………………………..6

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-1- اطلاعات وگزارش­های مالی و نقش آنها در تصمیم­گیری………………………………………………………… 10

2-2- اهداف گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………………………. 10

2-3- تصمیم­گیری اقتصادی………………………………………………………………………………………………………..12

2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………………….. 13

2-5- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه……………………………………………………………………………………15

2-6- اثرات ارائه صورت­های مالی بر قضاوت سرمایه­گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری……………………….16

2-7- صورت­های مالی اساسی……………………………………………………………………………………………………..15

2-8- نسبت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………..15

2-8-1- نسبت‌های نقدینگی ………………………………………………………………………………………………………..19

2-8-2- نسبت‌های فعالیت…………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-8-3- نسبت‌های اهرمی ……………………………………………………………………………………………………………. 20

2-8-4- نسبت‌های سودآوری……………………………………………………………………………………………………….. 20

2-8-5- نسبت‌های ارزش بازار…………………………………………………………………………………………………………20

2-9- تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی…………………………………………………………………………………………….20

2-10- نقاط قوت نسبت‌های مالی………………………………………………………………………………………………………21

2-11-محدودیت‌های نسبت‌های مالی………………………………………………………………………………………………..22

2-12- پیش­بینی بازده سهام در فرایند تصمیم­گیری سرمایه­گذاری………………………………………………………….23

2-13- نظریه ارزشیابی و مدل­های ارزشیابی سهام عادی……………………………………………………………………… 25

2-13-1- مدل­های تنزیل جریانات نقدی…………………………………………………………………………………..26 3-1-1- مدل والتر…………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-13-1-2- مدل گوردن…………………………………………………………………………………………………………………..27

2-13-1-5- مدل كرنل……………………………………………………………………………………………………………………..27

2-13-2- شیوه­های ارزیابی نسبی(به کمک نسبت­های بازار)……………………………………………………………………………….27

2-13-2-1- نسبت قیمت به سود هر سهم…………………………………………………………………………………………………………..28

2-13-2-2- نسبت قیمت به ارزش دفتری………………………………………………………………………………………………………….30

2-13-2-3- نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم……………………………………………………………………………………………32

2-13-2-4- نسبت قیمت به فروش هر سهم…………………………………………………………………………..
………………………….33

2-14- روش­های سرمایه­­گذاری در بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………..34

2-14-1- روش نموداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-14-2- روش اصولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-14-3- روش پورتفولیو……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-14-3-1- خرید انواع سهام و کاهش ریسک……………………………………………………………………………………………………..35

2-14-3-2- تعداد سهام مورد نیاز برای کاهش ریسک سبد سهام (پژوهش­های تجربی)…………………………………..37

2-15- نسبت­های بازار و سبد سهام………………………………………………………………………………………………………………………38

2-15- مروری بر پژوهش­های انجام شده………………………………………………………………………………………………………………38

2-15-1-پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..38

عنوان صفحه

2-15-2-پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….45

خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

3-1- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-1-1- فرضیه­ی اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-2- فرضیه­ی اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-1-3- فرضیه­ی اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-4- فرضیه­ی اصلی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-1-1- فرضیه­ی فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-1- 2- فرضیه­ی فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-1-1-3- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-1-4- فرضیه­ی اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-1-4- فرضیه­ی اصلی ششم………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-1-4- فرضیه­ی اصلی هفتم………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-2- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

3-3-1- همبستگی و رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………….52

3-3-2- مفروضات رگرسیون خطی……………………………………………………………………………………………………………………….57

3-3-2-1- نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………………………………………….57

3-3-2-2- عدم ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-3-2-3- عدم هم خطی………………………………………………………………………………………………………………………………………58

3-3- 3- افق زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….59

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

3-5- شیوه نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….60

3-5-1- نمونه­گیری هدفمند………………………………………………………………………………………………………………………………….60

عنوان صفحه

3-6- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….61

3-8-آزمون­های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

4-1- تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

4-1-1- فرضیه اول………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….65

4-1-2- فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

4-1-3- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

4-1-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………71

4-1-4-1- تجزیه نسبت قیمت به فروش……………………………………………………………………………………………………………..72

4-1-5- فرضیه­ی فرعی اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..73

4-1-6- فرضیه­ی فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………….74

4-1-7- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………76

3-1-8- فرضیه­ی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-1-9- فرضیه­ی ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-1-10- فرضیه­ی هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….82

خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

5-1- یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

5-1-1- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………87

5-1-2- نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………….88

عنوان صفحه

5-1-3- نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………..88

5-1-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………….89

5-1-4-1- فرضیه­ی فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………90

5-1-4-2- فرضیه­ی فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………91

5-1-4-3- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….92

5-1- 5- فرضیه­ی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………92

5-1- 6- فرضیه­ی ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………93

5-1- 7- فرضیه­ی هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………94

5-2- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….94

5-3-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

5-3-1- پیشنهادهای ناشی از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………95

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………………………………..95

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول (4-1): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند…………………………….. 66

جدول ( 4-2) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به سود تشکیل یافته­اند……………………………………. 67

جدول (4-3): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام تشکیل یافتند………….68

جدول (4-4): نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به ارزش دفتری تشکیل یافته­اند………………………….69

جدول (4-5): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام تشکیل یافتند…………..70

جدول (4-6) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به جریان نقدی تشکیل یافته­اند………………………….70

جدول (4-7): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به فروش پورتفوی سهام تشکیل یافتند……………………..71

جدول (4-8) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به فروش تشکیل یافته­اند……………………………………72

جدول (4-9): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت سود به فروش پورتفوی سهام تشکیل یافتند………………………..73

جدول (4-10) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت سود به فروش تشکیل یافته­اند……………………………………74

جدول (4-11): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند…………75

جدول (4-12) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت ارزش دفتری به سود تشکیل یافته­اند…………………………76

جدول (4-13): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی
که بر اساس نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند…………77

جدول (4-14) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت جریان نقدی به سود تشکیل یافته­اند…………………………77

جدول (4-15): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه اول…………………………………………………………………………………………………………..79

جدول (4-16): نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون حاصل از تجزیه اول…………………………………………………………………………………………………….74

جدول (4-17): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه دوم………………………………………………………………………………………………………….81

جدول شماره (4-18) : نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه حاصل از تجزیه نوع دوم………………………………………………………………….81

جدول (4-19): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه سوم…………………………………………………………………………………………………………83

جدول شماره (4-20) : نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه حاصل از تجزیه نوع سوم…………………………………………………………………83

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار می باشد، چرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید.

یكی از مباحث مهمی كه تصمیمات سرمایه­گذاران را تحت تأثیر قرار می­دهد، بازده سهام است؛ زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند كه از طریق آنها، بازده سهام را در دوره­های آتی پیش­بینی كنند. نسبت­های بازار گروهی از این متغیرها می­باشند که برای پیش­بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت­های بازار پورتفوی سهام (نسبت­­های قیمت به سود، قیمت به فروش، قیمت به جریان نقدی، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و سه نسبت مالی حاصل از تجزیه نسبت قیمت به فروش) و بازدهی آن پورتفوی بپردازد.

در فصل اول این پژوهش تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضیه­ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.

1-1- شرح و بیان مساله پژوهشی

یکی از اهداف و آرمان­های بازارهای سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب­ترین و پربازده­ترین بخش­های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه­گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهام­های پربازده و سرمایه­گذاری در شرکت­هایی که از آینده­ی مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت­های مالی و به خصوص استفاده از نسبت­های بازار در بازارهای سرمایه­ی کشورهای مختلف رواج گسترده­ای دارد. آشنایی با این نسبت­ها و میزان ارتباط آن­ها با بازدهی آینده­ی شرکت­ها و سهام آن­ها برای سرمایه­گذاران امری ضروری است ( بریگام و همکاران[1]، 1999).

هدف از محاسبه نسبت­های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت­های بازار که گروهی از نسبت­های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می­شود که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به­ دست می­آیند. بنابراین نسبت­های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت­های رقیب فراهم می­کنند (پنمن، 2005).

پژوهش­های گسترده­ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این تحقیقات ارائه مدل­هایی است که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل­ها، مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM)[2] است. نتایج پژوهش­های گذشته در امریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش­بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش­ها نشان می­دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش­بینی می­کند (سلیمی، 1383)

توضیحات گوناگونی در زمینه­ی قدرت پیش­بینی کنندگی این متغیرها برای پیش­بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ[3] (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای شارپ و لینتنر4 به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می­شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت­های بازار برای پیش­بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می­تواند بنابر دلایل زیر باشد( داموداران[4]، 2006):

– برای محاسبه­ی آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان­های نقدی نیاز است.

– کاربرد آنها آسانتر است.

– دفاع از آن آسانتر است
.

– وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می­کند.

پژوهش­های زیادی در مورد بررسی توانایی نسبت­های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت­ها و پیش­بینی آینده­ی مالی آن­ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا صورت گرفته است. ارتباط معنی­داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام وجود دارد؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش­بینی بازدهی آینده سودمند است. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش­بینی کنندگی این متغیرها وجود دارد حاکی از آن است که برخی از این متغیرها برای پیش­بینی بازدهی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش­هایی که در زمینه­ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت­ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته است.

از آن­جایی­که بسیاری از سرمایه­گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت­ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت پورتفوی سهام[5] نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان­های مالی و صندوق­های سرمایه­گذاری در بازار سرمایه­ ایران روز به روز بیشتر می­شود، هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت­های بازاری و بازدهی پورتفوی سهام است.


[1] . Brigham et al

[2]. Capital Asset Pricing Method (CAPM)

[3]. Fama & French

4. Sharp Lintner

[4]. Damodaran

[5]. Portfolio

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: