مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

الگوها و راهکارهای طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی

دسته بندی :معماری مدیریت 27

الگوها و راهکار های طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی در قالب pdf در 125 صفحه

الگوها و راهکارهای طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی

دسته بندی معماری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.417 مگا بایت
تعداد صفحات 125
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

الگوها و راهکار های طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی در قالبpdfدر 125 صفحه

یکی از موارد مهم شکل دهنده هر معماری، تکنیک یا فرایند ساخت آن است. متأسفانه علیرغم پیشرفت دانش و توان مهندسی و تکنولوژی ساخت، هیچ کدام نتوانسته است در بالا بردن کیفیت فضاها و ارزش های معماری متناسب با زندگی انسان معاصر کمک شایانی کند؛ به گونه ای که فضاهای معماری امروز به فضاهایی تک بعدی و فاقد معنا تبدیل شده و کیفیت یکسانی پیدا کرده اند. علاوه بر این، تکنولوژی موجب شده، (برخلاف تقاوت های فرهنگی، اقلیمی، بومی که در محیط موجود می باشد)، بناها در نقاط مختلف کشور یکسان شده و آنچنان تفاوتی با هم نداشته باشند. این موضوع، موجب تقلیل کیفیت فضاها گشته و باعث شده هویت فضاها از بین برود.

بنابراین با رجوع به تکنیک ها و روش های ساخت که با توجه به جزئیات، مصالح و همچنین همنشینی آنها و ترکیب مناسب اجزاء بدست می آید می توان به سمت کیفیت مطلوب در معماری معاصر پیش رفت، بدین منظور در اینپروژه با یک مطالعه اکتشافی، پتانسیل های تکنولوژی های بومی بررسی گشته و با مطالعه میدانی تأثیر آنها به صورت مصداقی و عینی در نمونه های معاصر یزد مورد بررسی قرار گرفت از این طریق احکام طراحی استخراج گردیده و در طراحی مورد استفاده قرار گرفت.

اینپروژه با توجه به آنکه تکنولوژی را یکی از عناصر اصلی کیفیت دهی به فضاها می داند در صدد است که با شناخت پتانسیل های معماری بومی که در تکنولوژی های بومی نهفته، با دستاویز قرار دادن موضوع مسکن، در جهت ارائه راهکارهایی به منظور طراحی فضایی با کیفیت و هویت تلاش کند. لذا این تحقیق می تواند آغازگر نگاهی به معماری بومی باشد، که تسری این امر را می توان در طرح های توسعه روستایی، حوزه آموزش معماری، همچنین محیط های مختلف از جمله فضای آموزشی، اداری، مسکونی و.. دید.

فهرستمطالب

۱- ۱مقدمه

۲- ۱ طرح مسئله و ضرورت آن

۳- ۱پیشینه تحقیق

۴ – ۱ پرسش تحقیق

۵- ۱فرضیه تحقیق

۶ – ۱ هدف تحقیق

۷ – ۱ روش تحقیق

فصل دوم: بومگرایی و معماری بومی

۱ – ۲ مینی بوم گرایی

۱ – ۱ – ۱ – ۲ ریشه شناسی واژه بوم

۳ – ۱ – ۱ – ۲ تعریف بوم

۲ – ۱ – ۲ دانش بومی و اهمیت آن

۱ – ۲ -۳ هویت بومی و بومی گرایی

۲ – ۳ معماری بومی

۱ – ۲ – ۲ رویکردهای معماری بومی

۱ – ۱ – ۲ – ۳ معماری بومی و زمینه گرایی

۲ – ۱ – ۳ – ۲ معماری بومی و مردم گرایی

۳ – ۱ – ۲ – ۲ معماری بوتی و طبیعت گرایی

۲ – ۳ – ۲ عوامل موثر در شکل گیری معماری بومی

۳ – ۴ – ۲ جوهره های شکل گیری معماری بومی

۴ – ۲ – ۲ مزیت ها و ویژگی های معماری بومی

۳ – ۲ معماری بومی در زمانه اکنون

۱ – ۳ – ۲ بومی گرایی در قرن ۲۱

۲ – ۳ – ۲ معرفی چند نمونه خارجی

۱ – ۲ – ۳ – ۲ طراحی مقابل عناصر

۲ – ۳ – ۳ – ۲ بیشه ای برای یک شیفته مه

۳ – ۲ – ۳ – ۲ خانه ای برای تعطیلات در مصر

۴ – ۴ – ۲ – ۲ معماری بومی در ایران

جمع بندی

فصل سوم: شناخت تکنولوژی بومی

۱ – ۳ تکنولوژی چیست؟

۱ – ۱ – ۳ واژه شناسی تکنولوژی

۱ – ۳ -۲ تعریف تکنولوژی

۱ – ۳ -۳ رویکردهای تکنولوژی

۱ – ۳ – ۱ – ۳ رویکرد ابزاری

۲ – ۳ – ۱ -۳ رویکرد غیرابزاری

۲ – ۳ جایگاه تکنولوژی در معماری

۱ – ۲ – ۳ تکنولوژی و کالبد یتا

۲ – ۲ – ۳ تکنولوژی و محیط زیست

۳ – ۲ – ۳ تکنولوژی، اجتماع و فرهنگ:

۴ – ۲ – ۳ تکنولوژی و اقتصاد

۱ – ۴ – ۲ – ۳ تأثیر تکنولوژی در معماری معاصر

۳ – ۲ تکنولوژی و بوم

۱ – ۳ – ۳ تکنولوژی، نقص ها و کمبودها

۲ – ۳ – ۳ تکنولوژی بومی

۴ – ۳ پتانسیلهای تکنولوژی های بومی

۱ – ۴ – ۳ شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه کالبدی

۲ – ۴ – ۳شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه زیست – محیطی

۳ – ۴ – ۳ شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه اجتماعی – فرهنگی

۴ – ۴ – ۳ – شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه اقتصادی

جمع بندی

فصل چهارم: تکنولوژی بومی و کیفیت فضا

۱ – ۴ مصداق اول (كانون اندیشه و خرد ایران زمین)

۱ – ۱ – ۴ معرفی

۲ – ۱ – ۴ تایر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۲ – ۴ مصداق دوم (خانه صاحب مسجدعسگریه)

۱ – ۲ – ۴ معرفی

۲ – ۲ – ۴ تأثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

– ۴ مصداق سوم:(هتل باغ مشیرالممالک)

۱ – ۴ – ۴ معرفی

۲ – ۳ – ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۴ – ۴ مصداق چهارم (خانه دکتر حسین مهدوی پور)

۱ – ۴ – ۴ معرفی

۲ – ۴ – ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۵ – ۴ مصداق پنجم (خانه دکتر سید مصطفی نشانی پور)

۱ – ۵ – ۴ معرفی

۲ – ۵ – ۴
تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۶ – ۴ مصداق ششم (خانه دکتر محمدحسین آیت اللهی)

معرفی

۲ – ۶ – ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به قضا در این بنا

۷ – ۴ مصداق ششم(خانه دکتر کاظم مندگاری)

۱ – ۷ – ۲ معرفی

۲ – ۷ – ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۸ – ۴ جمع بندی

۹ – ۴ احکام و اصول طراحی

فصل پنجم: معرفی موضوع و روند طراحی ها معرفی موضوع طراحی

۲ – ۵ سیر شکل گیری موضوع طراحی

۱ – ۲ – ۵ منزل اول -۲ – ۳ منزل دوم

۳ – ۲ – ۵ منزل سوم

۴ – ۲ – ۵ منزل چهارم

۵ – ۲ – ۵ منزل پنجم

۲ – ۵ فرایند طراحی

۴ – ۵ طراحی چند نمونه مسکن

۴ – ۵ -۱ معرفی نمونه اول

۲ – ۴ – ۵ معرفی نمونه دوم

۳ – ۴ – ۵ معرفی نمونه سوم

منابعو ماخذ

پیوست

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: