مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.334 مگا بایت
تعداد صفحات 472
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

فهرست مطالب

1 فصل اول ‌ن

1-1 مقدمه ‌ن

1-2 موضوع و اهداف تحقیق ‌ع

1-3 روش تحقیق ‌ف

1-3-1 اهمیت تحقیق: ‌ر

1-4 محدودیت‌های تحقیق ‌ت

1-5 برنامه زمان‌بندی انجام تحقیق ‌ث

1-6 تعریف واژه‌های کلیدی ‌ذ

1-7 خلاصه سایر فصل‌ها ‌ظ

1-7-1 فصل دوم ‌ظ

1-7-2 فصل سوم ‌ظ

1-7-3 فصل چهارم ‌أ‌أ

1-7-4 فصل پنجم ‌أ‌أ

1-7-5 فصل ششم ‌أ‌أ

2 فصل دوم 1

2-1 مقدمه 1

2-2 پیشینه تحقیقات و بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 1

2-3 پیشینه موضوع در کارخانه کشتی‌سازی صدرا چابهار 8

3 فصل سوم 9

3-1 مقدمه 9

3-2 سازمان‌های در سطح جهانی 13

3-2-1 خصوصیات سازمان‌های در سطح کلاس جهانی 19

3-2-2 روش‌های پیشرفته محاسبه ارزش افزوده 22

3-3 حسابداری مدیریت 1 26

3-4 تعاریف مختلف از هزینه 30

3-5 کاربرد اطلاعات مربوط به هزینه 31

3-6 مفاهیم نظری گزارشگری مالی 32

3-7 مفاهیم، اصطلاحات و طبقه بندی هزینهها: 39

3-7-1 موضوع هزینه 39

3-7-2 انباشت و انتساب هزینهها 40

3-8 طبقهبندی هزینهها براساس کارکرد مدیریتی آنها: 43

3-8-1 1- هزینههای تولیدی 43

3-8-2 2- هزینه غیرتولیدی 43

3-9 طبقهبندی هزینهها براساس زمانبندی وضع نمودن آنها از درآمدها 46

3-10 طبقه‌بندی هزینه‌ها براساس مربوط بودن آن‌ها در فرآیند کنترل و تصمیم‌گیری 47

3-10-1 هزینههای قابل کنترل و غیرقابل کنترل 47

3-10-2 هزینههای استاندارد 47

3-10-3 هزینههای تفاضلی 47

3-10-3-1 هزینههای ریخته (اقلام از دست رفته) 48

3-10-3-2 هزینههای فرصت از دست رفته 48

3-10-4 هزینههای نا مربوط و هزینه های مربوط 48

3-11 طبقهبندی هزینهها براساس رفتار آنها در مقابل تغییر در حجم فعالیت 48

3-12 سیستم‌های هزینه‌یابی سنتی و نارسائی‌های آن 51

3-13 سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 54

3-13-1 مقدمه و دلایل پیدایش نظریات 54

3-13-2 مکانیزم اجرائی سیستم ABC و بررسی دیدگاه‌های این سیستم 56

3-13-2-1 مدل اولیه سیستم ABC 59

3-13-2-2 مدل دوبعدی سیستم ABC 60

3.13.2.2.1 دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC 61

3.13.2.2.2 دیدگاه فرآیندی مدل ABC 63

3-13-3 اجزاء تشکیل دهنده مدل ABC 65

3-13-3-1 روش تخصیص هزینه 66

3.13.3.1.1 مكانیزم عملكرد عناصر سیستم ABC در دیدگاه تخصیص هزینه 72

3-13-3-2 دیدگاه فرآیندی مدل ABC 74

3-13-4 سلسله مراتب هزینه‌ها و فعالیت‌ها در سیستم ABC 78

3-13-5 روش‌های استفاده بهینه از اطلاعات سیستم ABC 81

3-13-5-1 واضح كردن اطلاعات كلیدی سازمانی 81

3.13.5.1.1 تهیه اطلاعات برای ارزیابی فعالیت‌ها 82

3.13.5.1.2 سطح فعالیت 82

3.13.5.1.3 نوع فعالیت 83

3.13.5.1.4 رفتار هزینه 84

3-13-5-2 مدیریت و اداره كردن اطلاعات 85

3.13.5.2.1 فعالیت‌های سطح جزئی 85

3.13.5.2.2 فعالیت‌های سطح متوسط 86

3.13.5.2.3 فعالیت‌های سطح كلان (ماكرو) 86

3.13.5.2.4 فعالیت‌های سطح هدف 86

3-13-6 استفاده از اطلاعات سیستم ABC جهت بهبود سازمانی 88

3-13-6-1 مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) 90

3.13.6.1.1 تجزیه و تحلیل فعالیت 91

3.13.6.1.2 شناسایی محرك‌های هزینه 93

3.13.6.1.3 تعیین مسائل مهم سازمانی 94

3.13.6.1.4 راه‌های كاهش هزینه‌ها با تأكید بر فعالیت‌های سازمانی 95

3-13-6-2 تجزیه و تحلیل استراتژیك 97

3.13.6.2.1 قیمت‌گذاری محصولات 97

3.13.6.2.2 تجزیه و تحلیل ارزش افزوده 98

3.13.6.2.3 استراتژی تولید محصولات 98

3-13-6-3 تجزیه و تحلیل ارزش 99

3-13-6-4 بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت 100

3-13-6-5 هزینه‌یابی هدفی 101

3-13-6-6 زنجیره ارزش 102

3-13-7 مراحل اجرای سیستم ABC در سازمان 104

3-13-7-1 توجیه مدیریت نسبت به تغییر سیستم فعلی و به كارگیری سیستم ABC 104

3-13-7-2 برنامه‌ریزی جهت اجرا سیستم ABC 109

3-13-7-3 جمع‌آوری اطلاعات 112

3.13.7.3.1 روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 113

3-13-7-4 طراحی مدل 114

3.13.7.4.1 تعریف و تشخیص فعالیت‌ها 115

3.13.7.4.2 ساختاردهی مجدد به دفاتر كل 117

3.13.7.4.3 ایجاد مراكز فعالیت 119

3.13.7.4.4 شناسایی محركت منابع 121

3.13.7.4.5 تعیین خصوصیات فعالیت‌ها 122

3.13.7.4.6 انتخاب محرك فعالیت 123

3-14 ABC چگونه در سازمانها استفاده میشود 124

گروههای مسئول جهت راهاندازی سیستم ABC در سازمانها با توجه اندازه آن‌ها: 134

گروههای مسئول جهت راهاندازی سیستم ABC در سازمانها، با توجه به نوع صنعت: 135

خروجیهای عمده بدست آمده از استفاده از سیستم ABC: 136

خروجی عمده استفاده از سیستم ABC با توجه به اندازه شرکت: 137

خروجی عمده استفاده از سیستم ABC با توجه به نوع صنعت: 138

قابلیت اتکا بر سیستم ABC برای تصمیم سازی: 139

هزینه یابی بر مبنای فعالیت و انواع استراتژیهای کسب وکار: 142

3-15 استراتژیهای یكپارچگی 145

3-16 استراتژیهای متمرکز 148

3-16-1 استراتژی رسوخ در بازار 148

3-16-2 ا
ستراتژی توسعه بازار 149

3-16-3 استراتژی توسعه محصول 150

3-17 استراتژی های تنوع 151

3-17-1 استراتژی تنوع گرایی همگون 151

3-17-2 استراتژی تنوع گرایی غیر همگون 151

3-17-3 استراتژی تنوع گرایی افقی 152

3-18 استراتژی های تدافعی 153

3-18-1 استراتژی مشارکت 153

3-18-2 استراتژی کاهش 153

3-18-3 استراتژی واگذاری 153

3-18-4 استراتژی انحلال 154

3-19 استراتژی های عمومی مایکل پورتر 155

3-20 زنجیره ارزش و سیستم ABC : 157

3-21 الگوی 5 نیروی رقابتی مایكل پورتر(Michael E. Porte) و سیستم ABC : 158

3-21-1 الزامات قانونی و سیستم ABC: 160

3-21-2 هزینه یابی در تحقیق ها وسیستم ABC : 165

هزینه یابی کیفیت و سیستم ABC 167

3-21-2-1 ساختار هزینه های کیفیت 168

3-21-3 اصول اخلاقی درسازمانها و سیستم ABC: 170

3-21-4 الگو سازی از بهترین یا Bench marking ) BM ) وسیستم ABC: 170

4 بررسی صنعت كشتی‌سازی 174

4-1 بازار جهانی کشتی: 181

4-2 بازار جهانی ساخت كشتی‌های اقیانوس‌پیما 183

4-3 بازار حمل و نقل دریایی 188

4-3-1 موقعیت نسبی کشورها در بازار ساخت کشتی 189

4-3-2 نفتکش ها 189

4-3-3 فله برها 191

4-3-4 کانتینربرها 192

4-3-5 کشتی‌های LNG 193

4-4 تحولات جهانی قیمت ساخت کشتی (Price Developments) 194

4-5 واکنشهای جهانی به تحولات بازار ساخت کشتی (Responses to Market Developments)…………………………………………….. 195

4-5-1 اروپا 196

4-5-2 کره جنوبی 197

4-5-3 ژاپن 197

4-5-4 چین 198

4-6 عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صنعت کشتی سازی 198

4-6-1 جایگزینی ناوگان فرسوده 200

4-6-2 تقاضا برای افزایش ظرفیت 201

4-6-3 تقاضا برای کشتی در کوتاه مدت 201

4-7 عوامل اثرگذار در بازار جهانی عرضه 202

4-8 بررسی بازار ایران 204

4-8-1 بررسی بازار صادرات حمل محمولات فله، عمومی و کانتینر 206

4-8-1-1 بررسی بازار صادراتی حمل محمولات فله 206

4-8-1-2 بررسی بازار صادراتی حمل محمولات عمومی 207

4-8-1-3 بررسی بازار صادرات حمل محمولات کانتینری 207

4-8-1-4 بررسی بازار واردات حمل محمولات فله، عمومی و کانتینری 208

4-8-1-5 بررسی بازار واردات حمل محمولات فله 208

4-8-1-6 بررسی بازار واردات حمل محمولات عمومی 208

4-8-1-7 بررسی بازار واردات حمل محمولات کانتینری 208

4-8-2 برآورد واردات و صادرات محمولات فله و شناورهای موردنیاز جهت حمل 209

4-8-2-1 واردات و صادرات مواد فله 209

4-8-2-2 ناوگان فله بر کشور در حال و آینده 209

4-8-2-3 ناوگان آینده فله برها 210

4-8-3 برآورد واردات و صادرات کالاهای کانتینری و شناورهای موردنیاز برای حمل 210

4-8-3-1 واردات و صادرات کالاهای کانتینری 210

4-8-3-2 ناوگان کانتینربر کشور در حال و آینده 211

4-9 برآورد میزان كشتی‌های موردنیاز ناوگان دریایی كشور 212

4-10 جایگزینی شناورهای كوچك و سنتی (لنج ) 215

4-11 مشخصات کلی لنج‌های موجود در کشور 216

4-11-1 انواع لنجها 216

4-12 بررسی عوامل مؤثر بر ساخت و تعمیر شناورهای سنتی : 217

4-12-1 مسائل اقتصادی لنج 217

4-12-2 مسائل اجتماعی و فرهنگی 218

4-12-2-1 تکنولوژی 218

4-12-2-2 نیروی انسانی 219

4-12-2-3 انعطاف پذیری 219

4-12-2-4 حفظ محیط زیست 219

4-12-2-5 عمر شناور 221

4-12-2-6 رعایت قوانین 221

4-12-2-7 طراحی 222

4-12-2-8 ابزار ساخت 222

4-12-2-9 تجهیزات و ماشین آلات 222

4-13 تحلیل آماری پراکندگی لنج‌ها در بنادر ایران 223

4-13-1 كشتی های صیادی 223

4-13-2 طرح جایگزینی شناورهای سنتی 224

4-13-3 ظرفیت و استعداد‌های مجتمع‌های كشتی سازی داخل كشور و منطقه خلیج فارس 225

4-14 محصولات تولیدی مورد نظر 226

4-15 تعمیرات و نگهداری 229

4-15-1 مكان تعمیر شناور 230

4-15-2 هزینه تعمیر شناور 230

4-15-3 استفاده از وام و تسهیلات 230

4-15-4 تشابه لنج‌ها و شناورهای جدید با شناورهای سنتی 230

4-15-5 – تسهیلات صندوق ذخیره ارزی 234

4-16 بازار ساخت شناورهای فلزی ( جایگزینی با لنج‌های چوبی ) 237

4-17 سایر ضرورتهای منتج به جایگزینی شناورهای موجود 241

4-18 مزیتهای كیفی نوسازی ناوگان برای بهره‌برداران لنج‌ها 242

4-19 شرایط بالفعل بازار ساخت شناورهای فلزی كوچك و متوسط 246

4-20 مزیت مالی و اقتصادی جایگزینی لنجها (برای صاحبان شناور) 247

4-21 ارائه اطلاعات کلی در خصوص شرکت كشتی‌سازی صدرا چابهار 250

4-22 بررسی فرآیندهای تولید و ساخت کشتی لندینگ کرافت 254

4-22-1 لندینگ كرافت(landing craft ) چیست ؟ 254

4-23 2- شرح فرآیندهای ساخت كشتی 254

4-23-1 معرفی فرآیندهای اصلی كشتی‌سازی 254

4-23-2 معرفی بخش‌های موجود در سایت كشتی‌سازی 255

4-23-2-1 بخش بازاریابی و قراردادها 255

4-23-2-2 بخش طراحی ومهندسی 256

4-23-2-3 بخش فعالیت‌های داخل محوطه كارگاه‌ها (Indoor) 256

4-23-3 – روش ساخت: 257

4-23-3-1 بخش مربوط فعالیت‌های خارج از محوطه كارگاه‌ها (روی پاركینگ‌ها) (Outdoor) 268

4-23-3-2 بخش نصب تجهیزات كشتی در خارج از محوطه كارگاه‌ها 270

4-24 منابع و مآخذ 280

5 فصل پنجم 284

5-1 مروری بر سیستم فعلی محاسبه بهای تمام شده: 284

5-2 توجیه مدیریت نسبت به تغییر سیستم فعلی و تشریح مزایای حاصل از بهکارگیری سیستم ABC………………………………. ………………………………. 286

5-3 جمعآوری اطلاعات مورد نیاز 287

5-4 طراحی و ارائه سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت (ABC) 287

5-5 تعریف منشاء منابع 291

5-6 ایجاد مراکز فعالیت 293

5-7 ساختار دهی مجدد به دفاتر کل حسابداری 293

5-8 انتخاب محرک هزینه 294

5-8-1 روش منطقی 294

5-8-2 روش علّی 295

5-8-3 روش درصد هزینهها 295

5-8-4 روش منافع دریافت شده 295

5-8-5 روش تجزیه و تحلیل سلسله م
راتبی (AHP) 295

5-9 روشهای تخصیص هزینههای دوایر خدماتی 300

5-9-1 روش مستقیم 300

5-9-2 روش تخصیص یکطرفه 300

5-9-3 روش استفاده از معادلات همزمان (دوطرفه) 301

5-9-4 چگونگی تخصیص هزینههای مراکز فعالیت 302

5-10 محاسبه بهای تمام شده به روش ABC 303

5-11 تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از مطالعه انجام شده 368

5-11-1 تفاوت قابل ملاحظه در بهای تمام شده شناورها 368

5-11-2 کاهش قابل ملاحظه زینههای عمومی و اداری و تشکیلاتی 378

5-11-3 فرآیندهای متفاوت انجام فعالیتها، هزینههای متفاوتی را دربر خواهد داشت سه فروند از لندینگ کرافتهای مورد بررسی در این مطالعه از یک نوع میباشند (لندینگهای 101 و 102 و 103) 379

5-11-4 هزینهها در مراکز فعالیت از یکدیگر تأثیر میپذیرند. 380

5-11-5 استفاده از روش ABC برای برون سپاری کارهای شرکت 381

5-11-6 تأثیر استفاده از سیستم ABC به روی رفتار سازمانی 382

6 فصل ششم 384

6-1 خلاصه روند انجام مطالعه و کارهای انجام پذیرفته 384

6-2 نتایج بدست آمده از انجام موضوع 386

6-3 پیشنهادات 388

6-3-1 پیشنهاداتی برای مدیریت شرکت 388

6-3-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مرتبط با موضوع 389

1 فصل اول

كلیات تحقیق

1-1 مقدمه

ضرورت جهانی شدن بنگاه‌‌ها و جوامع واقعیتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. در محیط تجارت کنونی بیش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چیزی که ثابت مانده است همان پدیده تغییرات است. تغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در تکنولوژی و افزایش نقش تکنولوژی اطلاعات و سیستم‌های کامپیوتری در اداره سازمان‌ها، نحوه مدیریت و رهبری سازمان‌ها را دگرگون نموده است و مدیریت و اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی به روش‌های گذشته تقریباً غیرممکن شده است. امروزه یکی از مسائل و چالش‌های مدیران بنگاه‌های اقتصادی افزایش بهره‌وری و دستیابی به مزیت رقابتی به منظور ماندگاری پایدار در عرصه کسب و کار می‌باشد.

برای حصول اطمینان در احراز قابلیت رقابت و داشتن مزیت رقابتی پایدار در فضای کسب و کار و ایجاد یک بستر مناسب سازمانی، توسل به شعار و لفاظی نمی‌تواند کارساز باشد. مدیریت و فرآیندهای مرتبط با آن در تداوم فعالیت و ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی در محیط رقابتی کسب و کار نقش پراهمیتی ایفاد می‌‌كند.

همزمان با رشد و توسعه تکنولوژی پیشرفته و پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها، درک این پیچیدگی‌‌ها و استفاده از این موقعیت برای سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی مدیران با داشتن یک بینش وسیع و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، تدابیر و مقدمات مورد نیاز را جهت استفاده از این فرصت‌‌ها فراهم کنند. علاوه بر رشد و تغییر سریع تکنولوژی، فضای تجاری کاملاً رقابتی که کیفیت بالا، خدمات عالی و قیمت‌های فروش معقول و پایین را طلب می‌‌كند، اهمیت مضاعفی در درک فرصت‌‌ها و بکارگیری روش‌های مناسب برای استفاده از این موقعیت‌‌ها فراهم می‌‌كند. در این میان بی شک حیات و بقاء سازمان‌ها مستلزم طراحی و بکارگیری سیستم‌های مناسب جهت مواجه شدن با این شرایط است. امروزه سازمان‌ها برای این‌كه بتوانند خود را با این تغییرات سریع تطبیق دهند، ویژگی‌های زیادی باید داشته باشند. مجموع این ویژگی‌ها در خصوصیات سازمان‌های در سطح جهانی لحاظ شده است. این دیدگاه بر سه پایه اساسی قرار دارد که عبارتند از:

1) سیستم تولید به‌موقع

2) کنترل کیفیت جامع

3) روش‌های محاسبه ارزش افزوده

یکی از این ویژگی‌های مهم و اساسی، که بدون شک ساز و کارهای آن تاثیر زیادی بر آینده سازمان و استفاده از موقعیت‌‌‌ها و شرایط رقابتی دارد، استفاده از روش‌های نوین محاسبه ارزش افزوده است. اهمیت توجه و بکارگیری این روش‌‌ها در این است که با تمسک به آن‌‌ها می‌توان ضمن فراهم کردن اطلاعات مناسب، به ارزش افزوده بالاتر و استفاده بهینه از منابع سازمانی دست یافت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: