مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهترین و جامع ترین تحقیق در مورد قانون بودجه سال 1385 کل کشور

دسته بندی :اقتصاد مدیریت 34

بهترین و جامع ترین تحقیق در مورد قانون بودجه سال 1385 کل کشور

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 170 کیلو بایت
تعداد صفحات 185
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بهترین و جامع ترین تحقیق در مورد قانون بودجه سال 1385 کل کشور

قسمت اول : ماده واحده و تبصره ها

ماده واحده

تبصره 1

تبصره 2

تبصره 3

تبصره 4

تبصره 5

تبصره 6

تبصره 7

تبصره 8

تبصره 9

تبصره 10

تبصره 11

تبصره 12

تبصره 13

تبصره 14

تبصره 15

تبصره 16

تبصره 17

تبصره 18

تبصره 19

تبصره 20

تبصره 21

تبصره 22

قسمت دوم : جداول کلان

جدول شماره 1 خلاصه بودجه کل کشور در سال 1385

جدول شماره 2 خلاصه بودجه دستگاههای اجرائی – برآورد سال 1385

جدول شماره 3 خلاصه در آمدها و هزینه های دولت در سال 1385

جدول شماره 4 خلاصه واگذاری و تملک دارائیهای سرمایه ای در سال 1385

جدول شماره 5 خلاصه داد و ستدهای دارائیهای مالی در سال 1385

جدول شماره 6 برآورد اعتبارات هزینه ای در سال 1385 بر حسب امور

جدول شماره 7 براورد اعتبارات تملك دارائیهای سرمایه ای در سال 1385 بر حسب امور، فصل و برنامه

جدول شماره 8 تصویر كلان بودجه استانی در سال 1385

جدول شماره 9 بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1385

جدول شماره 1-9 بودجه شرکتهای دولتی در سال 1385

جدول شماره 2-9 بودجه بانکها در سال 1385

جدول شماره 3-9 بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1385

قسمت سوم : منابع بودجه عمومی دولت

الف – درامدها و واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب بخش بند و اجزای آن

درآمدها ، واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب بخش

درآمدها ، واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب بخش و بند

درامدها ،واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب بخش بند و اجزا

ب – درامدها و واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب دستگاه و ردیف

درامدها ، واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب دستگاه و ردیف

قسمت چهارم : مصارف بودجه عمومی دولت

الف – بر آورداعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای

بر آورداعتبارات دستگاههای اجرایی در سال 1385 بر حسب برنامه و اهداف كمی

ب – برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه هزینه ای ، تملك دارائیهای سرمایه ای و تملك دارائیهای مالی

برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه (هزینه ای ، تملك دارائیهای سرمایه ای و تملك دارائیهای مالی)

پ- جداول ضمیمه :

جدول شماره 1- اعتبارات تقویت بنیه دفاعی در سال 1385

جدول شماره 2- احداث خطوط راه آهن با مشارکت بخش خصوصی موضوع ردیف شماره 503731

جدول شماره 3- مشارکت دراحداث آزادراههای کشور موضوع ردیف شماره 503732

جدول شماره4- بهسازی راههای مواصلاتی موضوع ردیف شماره 503733

جدول شماره 5- احداث راههای مواصلاتی موضوع ردیف شماره 503734

جدول شماره 6- احداث بزرگراههای کشور موضوع ردیف شماره 503735

جدول شماره 7- طرح های آبرسانی شهری موضوع ردیف 503862

جدول شماره 8- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی موضوع ردیف 129042

جدول شماره 9 -طرح‌های موضوع بند «الف» ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 10-طرح‌های موضوع بند «ه‍« ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 11-توزیع استانی اعتبار راههای روستایی موضوع طرح تملك دارائیهای سرمایه ای شماره 40702063

جدول شماره 12- كمك به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ردیف 503784

جدول شمار
ه 13-كمكهای بلاعوض موضوع جزء‌ 3 بند «ه» تبصره 19

جدول شماره 14- منابع – مصارف و مانده ارزی موضوع تبصره ( 2)

جدول شماره 15-وزارتخانه ها و سازمان های دولتی -کمک به دانشگاهها وموسسات پژوهشی موضوع ماده( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 16-کمک به اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری موضوع ماده( 49 )قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 17- اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه)

جدول شماره 18- وزارت علوم تحقیقات و فناوری -کمک به دانشگاهها وموسسات پژوهشی بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 19-اعتبارات هزینه ا‍ ی دانشگاههای علوم پزشكی در سال 1385 به تفكیك برنامه ها (از محل منابع عمومی و اختصاصی)

جدول شماره 20- اعتبارات هزینه ا‍ ی دستگاههای اجرایی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم)

جدول شماره 21-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی -کمک به دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات پژوهشی بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم

جدول شماره 22- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی-کمک به دانشگاههای علوم پزشکی ، بابت اعتبارات هزینه ای بخش بهداشت و درمان موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 23-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی -کمک به دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات پژوهشی بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه

پیوست شماره یک : اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای

اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در سال 1385

جدول اعتبارات ردیفهای متفرقه با ویژگی “ا-م”

پیوست شماره دو: بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

جداول كلان

جدول شماره 1: بودجه شركتهای دولتی، بانكها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

جدول شماره 2: خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركتهای دولتی، بانكها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

جدول شماره 3: خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركتهای دولتی، بانكها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به تفكیك شركتهای سودده و زیان ده )

جدول شماره 4: خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركتهای دولتی، بانكها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به تفكیك شركتهای نسل اول و سایر شركتها )

شركتهای دولتی سودده

خلاصه كل منابع و مصارف شركتهای سود ده در سال 1385

بودجه شركتهای دولتی سود ده در سال 1385

شركتهای دولتی زیان ده

خلاصه كل منابع و مصارف شركتهای دولتی زیان ده در سال 1385

بودجه شركتهای دولتی زیان ده در سال 1385

بانك ها

خلاصه كل منابع و مصارف شركت های سود ده (بانكها در سال 1385)

بودجه شركتهای دولتی سود ده در سال 1385

موسسات انتفاعی وابسته به دولت

خلاصه كل منابع و مصارف (موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1385)

بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1385

پیوست شماره دو(ضمیمه): مقادیر و هزینه های تولید در شركت های دولتی به تفكیك كالا یا خدمت

بر آورد مقدار و هزینه های تولید در شركت های دولتی به تفكیك كالا یا خدمت در سال 1385

پیوست شماره سه:بودجه استانی

جدول 1 – تصویر كلان بودجه استانی در سال 1385

جدول 2 – اعتبارات هزینه ای استان به تفكیك دستگاه

جدول 3 – اعتبارات تملك دارائیهای سرمایه ای استان به تفكیك فصل

جدول 4 – سهم اعتبارات خاص و ویژه در اعتبارات استانی و تملك دارائیهای سرمایه ای از محل درآمدهای اختصاصی

جدول 5 – سهم اعتبارات درآمد – هزینه در اعتبارات استانی

جدول 6 – درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایه ای استان بر حسب دستگاه و ردیف

پیوست شماره چهار: منابع و مصارف دستگاه ها و ردیف ها (ملی) مصوب 1384 و پرداختی 1383

قسمت اول: منابع

قسمت اول( الف): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب بخش، بند و اجزاآن(مصوب سال 1384 )

درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای برحسب بخش و بند (مصوب سال 1384 )

درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب بخش ، بند و اجزا (مصوب سال 1384)

قسمت اول(ب): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب بخش، بند و اجزاآن(عملكرد سال 1383 )

درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای برحسب بخش و بند (عملكرد سال 1383)

درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب بخش ، بند و اجزا (عملكرد سال 1383)

قسمت اول(پ): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب دستگاه و ردیف )مصوب سال 1384)

درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی برحسب دستگاه و ردیف (مصوب سال 1384)

قسمت اول(ت): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب دستگاه و ردیف (عملكرد سال 1383)

درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی برحسب دستگاه و ردیف (عملكرد سال 1383 )

قسمت دوم:مصارف

اعتبارات دستگاه ها و ردیف ها بر حسب برنامه (مصوب سال 1384)

اعتبارات دستگاه ها و ردیف ها بر حسب برنامه (پرداختی سال 1383 )

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: