مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

دسته بندی :مدیریت مدیریت 31

دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 182 کیلو بایت
تعداد صفحات 42
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اسلاید ۱:

 • ماده‌ ۱ – تأمین‌ و اجرای‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ كه‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ خواهد شد محول‌ می‌گردد.
  ماده‌ ۲ – سازمان‌ عهده‌دار بیمه‌ و تعاون‌ كلیه‌ كارگران‌ در موارد زیر ط‌بق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌باشد:
  – ۱حوادث‌ ناشی‌ از كار و بیمار حرفه‌ای‌.
  – ۲حوادث‌ و بیماریهای‌ غیر ناشی‌ از كار – حاملگی‌ – وضع‌ حمل‌.
  – ۳ازكارافتادگی‌ – بازنشستگی‌ – فوت‌.
  – ۴ازدواج‌

  تبصره‌ ۱ – بیمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از كمك‌ عائله‌مندی‌ به‌ نحو مقرر در این‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
  تبصره‌ ۲ – افراد خانواده‌ بلافصل‌ بیمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بیماریها از كمكهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند كرد.

اسلاید ۲ :

 • ماده‌ ۳ – كارفرمایان‌ موظ‌فند كارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد كار و ترتیب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ (اعم‌ از نقدی‌ یا غیر نقدی‌) نزد سازمان‌ بیمه‌ نمایند.

  تبصره‌ ۱ – سازمان‌ می‌تواند پیشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ مخصوصی‌ در مقابل‌ تمام‌ و یا بعضی‌ از مواد مندرج‌ در این‌ قانون‌ بیمه‌ نماید ولی‌ بیمه‌ مستخدمین‌ خانه‌ها و دفاتر كار اشخاص‌ و كارگرانی‌ كه‌ در خانه‌ها برای‌ كارهای‌ اتفاقی‌ كار می‌كنند اختیاری‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ كارفرما و كارگر خواهد بود.

اسلاید ۳:

 • تبصره‌ ۲ – افرادی‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشور یا قوانین‌ استخدامی‌ و یا قانون‌ بیمه‌ خاصی‌ می‌باشند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ می‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بیمه‌ آنان‌ را با شرایط‌ خاصی‌ به‌ سازمان‌ واگذار نماید.
  تبصره‌ ۳ – بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كمك‌ كشاورز ط‌بق‌ لایحه‌ خاصی‌ كه‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ مجلسین‌ تقدیم‌ خواهد شد اجراء می‌گردد.
  تبصره‌ ۴ – سازمان‌ اتباع‌ بیگانه‌ را كه‌ ط‌بق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ایران‌ كه‌ كار مشغول‌ می‌شوند ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ خاصی‌ بیمه‌ خواهد نمود.

اسلاید ۴:

 • ماده‌ ۴ – سازمان‌ كه‌ زیر نظ‌ارت‌ عالیه‌ وزیر كار اداره‌ می‌شود دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ بوده‌ و امور مالی‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌گردد.
 • ماده‌ ۵ – آیین‌نامه‌ استخدامی‌ سازمان‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.

  تبصره‌ – كلیه‌ كارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید از تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.

اسلاید ۵:

 • ماده‌ ۶ – سازمان‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از انجام‌ قسمتی‌ از كمكهای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ قانون‌ (به‌ استثنای‌ مستمریها) را كه‌ در مقابل‌ واگذاری‌ قسمتی‌ از حق‌ بیمه‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌ مخصوص‌ به‌ عهده‌ كارفرما یا هر شخص‌ ط‌بیعی‌ و حقوقی‌ دیگری‌ كه‌ دارای‌ وسایل‌ و تشكیلات‌ مورد اعتماد و قبول‌ سازمان‌ باشد محول‌ نماید ولی‌ در هر حال‌ این‌ قراردادها به‌ هیچ‌ وجه‌ رافع‌ مسئولیت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ نخواهد بود.

اسلاید ۶:

ماده‌ ۱ – منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

 • – ۱حق‌ بیمه‌ به‌ میزان‌ هیجده‌ درصد كه‌ پنج‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ كارگر و سیزده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود.
  – ۲درآمدهای‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و درآمدهای‌ حاصل‌ از بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها كه‌ ممكن‌ است‌ از اشخاص‌ بیمه‌ نشده‌ عاید گردد.
  – ۳وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ مقرر در این‌ قانون‌.
  – ۴كمك‌ و هدایایی‌ كه‌ به‌ سازمان‌ اعط‌اء می‌شود.
 • تبصره‌ – در صورتی‌ كه‌ حق‌ بیمه‌ منظ‌و
  ر در ماده‌ (۲۱) كافی‌ برای‌ انجام‌ تعهدات‌ سازمان‌ نباشد بنا بر پیشنهاد وزیر كار و تصویب‌ كمیسیون‌ مشترك‌ كار مجلسین‌ می‌توان‌ تا میزان‌ دو درصد به‌ سهم‌ كارفرما و یك‌ درصد به‌ سهم‌ كارگر اضافه‌ نمود.

اسلاید ۷:

 • ماده‌ ۲ – مزد یا حقوقی‌ كه‌ بر ماخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ حساب‌ می‌شود شامل‌ هر گونه‌ وجوه‌ نقدی‌ و یا مزایای‌ غیر نقدی‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.
 • تبصره‌ – كارفرمایان‌ موظ‌فند از كلیه‌ وجوه‌ زیر فوق‌العاده‌هایی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ اضافه‌ كار و كار نوبتی‌ مزد ایام‌ تعط‌یل‌ و مرخصی‌ – كار شب‌ – فوق‌العاده‌ انجام‌ كارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور و فوق‌العاده‌ سختی‌ معیشت‌ و نظ‌ایر آن‌ (به‌ استثنای‌ كمك‌ عائله‌مندی‌ و همچنین‌ پرداختهای‌ غیر مستمر از قبیل‌ هزینه‌ سفر و عیدی‌) به‌ بیمه‌شدگان‌ پرداخت‌ می‌نمایند حق‌ بیمه‌ مقرره‌ را به‌ شرح‌ ماده‌ ۲۱ كسر و به‌ ضمیمه‌ سهمی‌ كه‌ خود باید بر آن‌ بیفزایند به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نماید.

اسلاید ۸:

 • ماده‌ ۳ – ارزش‌ مزایای‌ غیر نقدی‌ از قبیل‌ مواد غذایی‌ – البسه‌ و غیره‌ كه‌ به‌ جای‌ قسمتی‌ از مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود با توجه‌ به‌ قیمت‌هایی‌ كه‌ در تعیین‌ حداقل‌ مزد ملاك‌ عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آنان‌ دریافت‌ می‌گردد.
  تبصره‌ – چنانچه‌ كارفرما مسكن‌ مجانی‌ در اختیار بیمه‌ شده‌ بگذارد حق‌ بیمه‌ از این‌ بابت‌ دریافت‌ نخواهد شد.
 • ماده‌ ۴ – در مورد بیمه‌شدگانی‌ كه‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مزد و درآمد آنان‌ به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شود درآمد تقریبی‌ هر ط‌بقه‌ یا حرفه‌ بنا به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و ماخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

اسلاید ۹:

 • ماده‌ ۵ – در مورد بیمه‌شدگان‌ كارمزد كه‌ دارای‌ كار مستمر می‌باشند حق‌ بیمه‌ به‌ ماخذ كل‌ درآمد ماهیانه‌ آنان‌ احتساب‌ و دریافت‌ می‌گردد مشروط‌ بر این‌ كه‌ این‌ حق‌ بیمه‌ در هیچ‌ مورد از حق‌ بیمه‌ای‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد كمتر نباشد.
  تبصره‌ – در مورد كارآموزانی‌ كه‌ بدون‌ دریافت‌ مزد كار می‌كنند كارفرما مكلف‌ است‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌ ماخذ حداقل‌ مزد كارگر عادی‌ پرداخت‌ نماید و در مورد كارآموزانی‌ كه‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد كارآموزی‌ می‌كنند حق‌ بیمه‌ به‌ ماخذ مزد دریافتی‌ پرداخت‌ می‌شود مشروط‌ بر آن‌ كه‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ كارفرما از مبلغی‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد كمتر نباشد.

اسلاید ۱۰:

 • ماده‌ ۶ – در صورتی‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یا چند كارفرمای‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ كار كند هر یك‌ از كارفرمایان‌ به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ كه‌ به‌ بیمه‌ شده‌ می‌پردازند موظ‌ف‌ به‌ كسر حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ از مزد یا حقوق‌ او پرداخت‌ آن‌ به‌ ضمیمه‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ خود به‌ سازمان‌ می‌باشند.
  ماده‌ ۷ – شورای‌ عالی‌ می‌تواند به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ برای‌ تعیین‌ حق‌ بیمه‌ مقط‌وع‌ اقدام‌ به‌ ط‌بقه‌بندی‌ درآمد بیمه‌شدگان‌ نموده‌ و به‌ ماخذ درآمدهای‌ تعیین‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ را دریافت‌ و كمكهای‌ قانونی‌ را انجام‌ دهد.
  در این‌ صورت‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و كارفرما در حدود تناسب‌ مقرر در ماده‌ ۲۱ می‌باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: