مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مبانی نظری پیشینه تحقیق اعتبار بخشی و فرهنگ سازمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق اعتبار بخشی و فرهنگ سازمانی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 102 کیلو بایت
تعداد صفحات 41
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

مبانی نظری .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی در 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 20

2-1 ) اعتبار بخشی : 21

2-1-1 ) مدل های اعتبار بخشی : 23

2-1-2 ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : 23

2-1-2-1 ) مدل JCI : 24

2-1-3) مراحل اجرای اعتبار بخشی: 25

2-1-3-1) خود ارزیابی : 25

2-1-3-2) بررسی حضوری : 25

2-1-3-3 ) اجرا بازرسی : 26

2-1-4 )کاربرد : 26

2-1-4-1) رفتار پرسنلی : 26

2-1-4-2) گسترش تغییرات : 27

2-1-4-3) تاثیرات سازمانی : 27

2-1-4-4 ) تاثیرات مالی : 27

2-1-4-5 ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : 28

2-1-4-6 ) افشای عمومی : 28

2-1-4-7 ) اندازه گیری کیفیت : 28

2-1-4-8 ) توسعه تخصص ها : 29

2-1-4-9) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : 29

2-1-5 )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : 30

2-1-6) اهداف اعتبار بخشی : 30

2-2) فرهنگ سازمانی.. 31

2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32

2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32

2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32

2-2-3-5) مدل دنیسون : 33

2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33

2-2-3-5-2)سازگاری : 33

2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34

2-2-3-5-4)رسالت : 34

2-3) عملکرد سازمانی : 34

2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد. 36

2-3-2)نظریه های مهم عملکرد. 36

1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37

2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37

3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37

4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37

5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی.. 38

1 – مدل اهداف عقلایی.. 39

2- مدل سیستم های باز. 39

3-مدل فرایند های داخلی : 39

4 – مدل ارتباطات انسانی : 40

2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40

2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40

2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41

2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41

2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42

2-3-3-5) مدل پارسونز : 42

2-3-3-6) مدل دنیش : 42

2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43

2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43

2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری.. 44

2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44

2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران.. 45

2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق.. 47

2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی.. 47

2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد. 48

2-5) پیشینه تحقیق.. 49

2-5-1) مطالعات داخلی.. 49

2-5-2) مطالعات خارجی.. 50

بخشی از متن :

این بخش دو قسمت دارد قسمت اول مبانی نظری تحقیق است که اساساً موضوعاتی مثل اعتبار بخشی ، فرهنگ و عملکرد ،ازچه نظریه ها ،مدل ها و مبانی ای نشات می گیرند مفاهیم تشکیل دهنده آنها ، اهداف و کاربرد های آنها چیست؟ سپس مدل مفهومی تحقیق با تاکید بر روابط بین متغیرها بیان می شود و درنهایت در قسمت پیشینه‌ی تحقیق، مقالات و پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه معرفی می گردند .

2-1 ) اعتبار بخشی :

در سال1913، کالج جراحان امریکا به منظور بهبود وضع استانداردکردن خدمات بیمارستانی ، بنیاد ‫نهاده شد. کالج جراحان نسبت به استقرار برنامة استاندارد بیمارستانی در سال 1917 مبادرت نمود. اینوضع به تنظیم تعدادی از اصول و معیارهایی انجامید که مبنای تعیین اعتبار را تشکیل دادند. ‫تا سال 1949، بیش از نیمی از بیمارستانهای ایاالت متحده به صورت داوطلبانه در برنامة تعیین اعتبار شرکت کرده بودند. کالج جراحان امریکا برای ارائة خدمات تعیین اعتبار به بیمارستانها، که تعداد درخواست ازسوی آنها رو به فزونی می رفت، با تعدادی از سازمانهای ارائه دهندة مراقبت های بهداشتی به تشکیل شورای مشترک تعیین اعتبار بیمارستانها مبادرت نمود .این شورا بعدها نام خود را به کمیتة مشترک اعتباربخشی سازمانهای مراقبت بهداشتی[1] تغییر داد. در سال1952 کانادا ومتعاقب آن استرالیا، اعتباربخشی را در بیمارستان های خود اجرا نمودند. بعد از آن اعتبار بخشی در اروپا گسترده شد. ازدهة 1950تا اوایل 1990، برنامه های اعتباربخشی فقط در کشورهای پیشرفته وجود داشت. اما افزایش نیاز به ارتقای کیفی خدمات بهداشتی ـ درمانی و آمارهای روبه تزاید خطاهای پزشکی، بهگسترش چشمگیر آن در سالهای اخیر منجرشد به طوری که در دهة 1990، در برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اجراشد .در سال2012، تقریبا 140 کشور یا اجراکننده و یا در حال ایجاد برنامه های اعتباربخشی ملی مراقبت سلامت بودند. از ابتدای سال 1391 بیمارستان های ایران نیز به مجموعه کشور های تحت نظام اعتبار بخشی پیوست .

معانی لغوی متفاوتی از عبارت اعتباربخشی در دیکشنری وبستر ارائه شده است 1)مورد توجه قرار دادن یا مورد سنجش واقع شدن 2) بخشیدن اعتبار نامه برای تصدیق کردن 3) در نظر گرفتن حقایق برای اعتقاد داشتن 4) ایجاد استاندارد برای تضمین کردن به منظور کسب ا
طمینان . تعاریف مختلفی از اعتبار بخشی بر پایه نوع استفاده و شرایط استقرار آن ارائه گردیده است .

در تعریف کلی، اعتبار بخشی، یک گروه آموزش محور خود انتظام یافته است که برای اطمینان از کیفیت و توسعه تشکیل می شود و این فرایند به منظور تقویت و پایداری کیفیت ، با آموزش مداوم عجین شده است (گودا و رینولد،2010). در مقیاس بیمارستانی،دپارتمان سیاست گذاری سیستم های خدمات درمانی در سال 2003 اساس اعتبار بخشی را خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز بر روی اصول بنیادی برای یکپارجه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن معرفی کرده است. اعتبار بخشی فرایندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبار سنجی، به یک بیمارستان، به منظور انجام خدمات خاص، شهرت و اعتباری را به صورت استاندارد اعطا می کند. اعتبار بخشی از طریق ارزیابی کیفیت فرایند های سازمانی و عملکرد آن، با استفاده از استاندارد های مکتوب و مصوب و به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می شود . لازم به ذکر است که سیستم های اعتبار بخشی علاوه بر بیمارستانها، در سطح وسیع توسط موسسات و سازمان های آموزشی، صنایع حساس مثل موسسات اتمی و خدمات زیر ساختی جامعه مثل آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند (جونز،2003). در حقیقت در هر حوزه ای که نیاز به ارزیابی دقیق و استاندارد های مشخص است، نظام اعتباربخشی به عنوان یک نظام ارزیابی کارا، می تواند مورد استفاده قرار گیرد و همچنان که ورثن (1997) اعتقاد دارد، اعتبار بخشی شناخته ترین سیستم ارزشیابی تخصصی می باشد. صرفنظر از اهمیت اعتبار بخشی، باید توجه داشت که اعتباربخشی هدف نیست بلکه وسیله ای است در جهت دستیابی به حداکثر کیفیت و تضمین آن در سازمانهای ارائه دهنده خدمات درمانی و تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که کل سازمان را در بر بگیرد ، آموزش محور بوده واستاندارد ها ،متناسب با وضعیت ملی خدمات درمانی تدوین شده باشند (WHO 2002). در ادامه مدل‌های اعتباربخشی و شیوه‌های ارزیابی این مدل‌ها بیان می گردد.

2-1-1 ) مدل های اعتبار بخشی :

اگرچه اعتبار بخشی ، فرایندی است که باید بر اساس نیاز ها و انتظارات یک کشور طراحی شود اما ابزار های مورد استفاده باید بر پایه شناسایی و استفاده از تجربیات سایر کشور ها باشد (رونی،1999) . کشور های مختلف به منظور استفاده از تجربیات دیگران ، جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف منابع ، از یک یا چند سازمان بزرگ و پیشرو در این زمینه الگو برداری می کنند و برای اینکه با شرایط و ویژگی های منطقه ای و ملی هر کشور سازگار باشند، نسبت به بومی سازی آن بر پایه هماهنگی با قوانین ملی، الزامات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی اقدام می کنند (فرید 1390). این موضوع موجب پدید آمدن و توسعه مدل ها وسازمانهای اعتبار بخشی متفاوتی در کشور های مختلف، بر پایه اصول و ایدئولوژی های متفاوت، گردیده است. آمار اعلام شده سازمان بهداشت جهانی در سال 2002، مبنی بر حضور17 برنامه اعتبار بخشی مختلف در سرار اروپا، مبین همین موضوع می باشد. هر چند این مدل ها همگی دارای اصول بنیادی یکسانی در جهت کنترل کیفیت و بهبود آن هستند، ولی در روش های بهبود کیفیت، تاثیر بر ایمنی ، یکپارچگی سازمانی، اعتماد سازی ، نوآوری ، استاندارد سازی ، قدمت ، ارتباطات ، گستردگی ، توسعه سازمانی و ساختار با هم تفاوتهایی دارند (فرید 1390).

این سیستم های ارزیابی اعتبار بخشی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند و بر اساس درجه تاثیرگذاری بین المللی ،انعطاف پذیری و جامعیت رتبه بندی می شوند که در ادامه توضیح کامل تری در مورد آن داده خواهد شد.


[1] JCAHO : Joint commission of accreditation Health Organization

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: