مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

میزان آشنایی معلمان از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری

میزان آشنایی معلمان از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات 29
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده

هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی معلمان دورة متوسطه با مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری به‌منظور ارائة راهكارهای بهبود و ارتقای دانش و مهارت‌های آنان است. روش انجام پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعة آماری كلیة معلمان شاغل به تدریس در مدارس متوسطة استان مازندران در سال تحصیلی 85 ـ84 است. نمونة آماری 360 نفر از معلمان است كه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از دو ابزار محقق‌ساخته‌ شامل پرسشنامه (حاوی 30 سؤال بسته‌پاسخ با طیف لیكرت) و آزمون محقق‌ساخته (حاوی 30 سؤال چهارگزینه‌ای) استفاده شده است. داده‌ها در دو سطح توصیفی (با استفاده از جدولهای توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (با استفاده از آزمون ، Z و F) تجزیه و تحلیل شدند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش این است كه میزان شناخت معلمان دورة متوسطه از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری در حد پایین‌تر از متوسط بود. میانگین نمره آزمون سنجش میزان شناخت معلمان دورة متوسطه از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری 89/10 (در مقیاس 20 نمره‌ای) به‌دست آمده و بین میانگین نمره‌ها بر حسب متغیرهای جنسیت، مدرك تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقة خدمت تفاوت معنادار وجود دارد. بیشترین میانگین نمره‌ها مربوط به معلمان گروه علوم تربیتی با مدرك فوق لیسانس و سابقه 10 تا 19 سال و كمترین آنها مربوط به معلمان گروه علوم پایه با مدرك لیسانس و سابقة بالای 20 تا 29 سال بود.

كلید واژه‌ها: تعلیم و تربیت، مبانی برنامه‌ریزی درسی، اصول یادگیری، معلمان دورة متوسطه.

مقدمه

ارتقای كیفیت آموزش در هر مقطع و رشتة تحصیلی مستلزم كاربرد اصول و فنون برنامة درسی است. كاربرد فنون برنامة درسی با توجه به مبانی آن و اجرای اصول یادگیری، در بازنگری و بهبود برنامه‌ها و آموزش‌های موجود در مدارس، دانشگاهها و مراكز تربیت نیروی انسانی حایز اهمیت است (میرزابیگی، 1380).

نظامهای آموزشی در گذر از مسائل كمی و همگانی كردن آموزش ناگزیر از توجه به مسائل كیفی پدیده‌های آموزشی هستند و ارتقای كیفیت آموزشی را ضمن توجه به منابع و تجهیزات از طریق اصلی‌ترین عامل در یك نظام آموزشی یعنی «معلم»، مورد توجه و هدف‌گیری قرار داده‌اند (شارما، 2001)

چكیده

مقدمه

روش اجرای پژوهش

جدول 1ـ توصیف نمونه در مرحلة كمی بر حسب جنسیت، مدرك تحصیلی، رشتة تحصیلی و سابقة خدمت

یافته‌های پژوهش

جدول 1ـ توزیع فراوانی پاسخ‌ها مربوط به سؤال ویژة یك

جدول 2ـ نتایج آزمون مجذور خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 3ـ توزیع فراوانی پاسخ‌ها مربوط به سؤال ویژة دو

جدول 4ـ نتایج آزمون مجذور خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 5ـ توزیع فراوانی پاسخ‌ها مربوط به سؤال ویژة سه

جدول 6ـ نتایج آزمون مجذور كای خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 7ـ توزیع فراوانی پاسخ‌های مرتبط با سؤال 4

جدول 8ـ نتایج آزمون خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 8ـ شاخص‌های آماری آزمون سنجش میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری

جدول 9ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب جنسیت)

جدول 10ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب مدرك تحصیلی)

جدول 11ـ بررسی تفاوت معناداری میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب رشتة تحصیلی)

جدول 12ـ بررسی تفاوت معناداری میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب سابقة خدمت)

جدول 13ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از اصول یادگیری (بر حسب جنسیت)

جدول 14ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از اصول یادگیری (بر حسب مدرك تحصیلی)

جدول 15ـ بررسی تفاوت معناداری بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

استان مازندران از اصول یادگیری (بر حسب رشتة تحصیلی)

جدول 16ـ بررسی تفاوت معناداری بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از اصول یادگیری (بر حسب سابقة خدمت)

بحث و نتیجه‌گیری

پیشنهادها

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: