مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

دسته بندی :روانشناسی مدیریت 19

پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

دسته بندی روانشناسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 192 کیلو بایت
تعداد صفحات 150
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چكیده

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش

1- موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2- هدفهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 4

3- امكان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن …………………………………………………………………………… 5

4- سؤالهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 5

5- فرضیه‎های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 6

6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها………………………………………………………………………………………………….. 6

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

تعریف رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

تعریف رضایتمندی زناشویی………………………………………………………………………………………………………….. 11

ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

تعریف ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

فوائد ازدواج…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران كودكی ………………………………………. 14

افكار مسموم ……………………………………………………………….. 17

بهداشت روانی ………………………………………………………………. 17

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان ………………………………………….. 20

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق…………………………………………… 20

پختگی روانی ورشد عاطفی فكری طرفین………………………………………… 20

طرز تفكر وعقاید وتمایلات …………………………………………………….. 21

طرز تلقی ونگرشها …………………………………………………………… 22

عقاید مذهبی ……………………………………………………………….. 23

اختلافات طبقاتی ……………………………………………………………. 23

میزان تحصیلات …………………………………………………………….. 24

توافق وطرز فكر درباره امورجنسی ……………………………………………… 24

تولد فرزند…………………………………………………………………… 25

تعداد فرزندان……………………………………………………………….. 26

اخلاق ……………………………………………………………………… 26

دخالت اطرافیان وبستگان ……………………………………………………… 27

تفاوت سنی بین زن وشوهر …………………………………………………… 27

رابطه با اولیا ………………………………………………………………… 28

ویژگیهایی كه در امر زناشویی نقش منفی دارد…………………………………….. 29

وجوهی از اختلافات زناشویی ………………………………………………………………………………………………………. 31

نیازهای احساسی زن ومرد…………………………………………………………………………………………………………….. 31

چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود……………………………………………………………………………………… 32

نیاز اساسی ازدواج موفق………………………………………………………………………………………………………………… 33

نقش زن در زندگی امروز ……………………………………………………………………………………………………………… 35

زن در نقش همسری …………………………………………………………………………………………………………………….. 35

موقعیت زن در اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………. 36

ازدواج از نظر اسلام………………………………………………………………………………………………………………………… 37

سختگیری در مسئله ازدواج………………………………………………………………………………………………………….. 38

اهداف والای ازدواج در اسلام……………………………………………………………………………………………………….. 38

معیارهای انتخاب همسر ………………………………………………………………………………………………………………. 40

خواستگاری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

جهیزیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

عقد وعروسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

حقوق زن وشوهر……………………………………………………………………………………………………………………………. 45

رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

گفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

هدف زندگی ازدید قرآن ………………………………………………………………………………………………………………. 46

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن كریم …………………………………………………………………………………….. 47

خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

تیپهای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

خانواده متزلزل . ……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

خانواده متعادل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

خانواده متكامل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر……………………………………………………………………………………………….. 51

ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر……………………………………………………………………………………………… 52

توصیه‎هایی برای زن وشوهرها………………………………………………………………………………………………………. 53

شیوه‎های كاربردی برای رسیدن به تفاهم ………………………………………………………………………………….. 53

طلاق…………………………………………………………………………………………………………… 54

خانواده گسسته …………………………………………………………………………………………………………………………. 56

اختلافات خانوادگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 56

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه………………………………………………………………………………………………………… 57

انواع عوارض بعد از طلاق……………………………………………………………………………………………………………… 58

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق…………………………………………………………………………………………… 59

هوش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

تعریف هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی …………………………………………………………………………………….. 63

هوش عملی وهوش نظری…………………………………………………………………………………………………………….. 64

هوش واستعدادهای دیگر………………………………………………………………………………………………………………. 65

ماهیت عامل g ……………………………………………………………………………………………………………………………… 67

تست هوش چیست……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

بهره هوشی (هوشبهر )چیست………………………………………………………………………………………………………. 67

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی………………………………………………………………………………………………. 69

ماهیت هوش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

الف- هوش بعنوان توان درك رابطه…………………………………………………………………………………………….. 71

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید…………………………………………………………………. 71

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری ……………………………………………………………………………………………… 72

ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعی ………………………………………………………………………………………. 72

عوامل موثر در رشد هوش ……………………………………………………………………………………………………………. 72

نقش محیط ووراثت در تشكیل هوش………………………………………………………………………………………….. 73

1- وراثت وهوش……………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش ……………………………………………………………………………………………. 75

3- هوش چگونه به ارث میرسد……………………………………………………………………………………………………. 75

4- محیط وهوش……………………………………………………………………………………………………………………………. 75

5- نقش زمان در تشكیل هوش……………………………………………………………………………………………………. 76

6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش………………………………………………………………………………………… 77

آزمون استانداردشده هوش……………………………………………………………………………………………………………. 78

آزمونهای هوش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 80

آزمونهای گروهی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

آزمونهای فردی هوش…………………………………………………………………………………………………………………….. 82

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش…………………………………………………………………………………………… 83

نظریه‎های معاصر هوش…………………………………………………………………………………………………………………. 84

الف: نظریه‎های عاملی هوش………………………………………………………………………………………………………….. 85

نظریه دوعاملی اسپیرمن………………………………………………………………………………………………………………… 86

نظریه سلسله مراتبی………………………………………………………………………………………………………………………. 87

نظریه چند عاملی ترستون…………………………………………………………………………………………………………….. 88

نظریه سه بعدی گیلفورد……………………………………………………………………………………………………………….. 89

نظریه كتل درباره هوش متبلور وهوش سیال……………………………………………………………………………… 90

نظریه دوسطحی جنسن………………………………………………………………………………………………………………… 91

ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش……………………………………………………………………………………………….. 92

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش………………………………………………………………………………………………… 93

نظریه بازنمایی برونر……………………………………………………………………………………………………………………….. 95

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج كشور….. 95

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع

1-انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………. 114

1-1- جامعه مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………… 114

2-1 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 115

3-1 نمونه منتخب…………………………………………………………………………………………………………………………. 115

2-ابزار وروش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 115

1-1 ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH…………………………………………………………………………… 115

3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH………………………………………. 119

4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN……………………………………….. 120

5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN…………………………… 120

6-2 روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 121

3-طرح پژوهش وروشهای آماری………………………………………………………………………………………………….. 121

1-1- معرفی طرحهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 121

1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها ……………………………………………………………………………………………. 121

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج كمی

1-یافته‎های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. 123

2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها ………………………………………………………. 126

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128

فصل پنجم : بحث ونتایج كمی

1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها ……………………………………………………………………………………………………. 130

2-تفسیر نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

3-محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 137

4-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 139

پیوستها

جدول داده‎های خام مردان……………………………………………………………………………………………………………. 142

جدول داده های خام زنان……………………………………………………………………………………………………………… 143

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان………………………………………………………………………………. 144

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان………………………………………………………………………………… 146

پرسشنامه رضایت زناشویی …………………………………………………………………………………………………………… 148

برگ نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون………………………………………………………………………………. 150

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: