مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی :حسابداری مدیریت 15

پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 691 کیلو بایت
تعداد صفحات 134
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت:word ( قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 134 صفحه

این فایل شامل تحقیق آماده جهت دفاع در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت مالی با عنوان بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران بوده و شامل بخشهای زیر است:

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- تبیین و تشریح موضوع

1-3- اهداف تحقیق

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

1-5- قلمرو تحقیق

1-5-1- قلمرو موضوعی

2-5-1- قلمرو زمانی

1-5-3- قلمرو مکانی

1-6- فرضیه های تحقیق

1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- اواخر دهه ی 80 میلادی و افزایش استثناها

2-3- استثناهای مالی

2-4- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری

2-5- مالی رفتاری

2-5-1- حوزه های مالی رفتاری

2-5-1-1- محدودیت در آربیتراژ

2-5-1-2- روانشناسی شناختی

2-6- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران

2-6-1- تصمیمات شهودی

2-6-2- چارچوب تصمیم

2-6-3- تورش های شناختی

2-7- انتقادات وارده بر مالی رفتاری

2-8- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس

2-9- استراتژی های معاملاتی

2-9-1- استراتژی شتاب

2-9-1-1- منابع بالقوه سودهای شتاب

2-9-1-2- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر

2-9-2- شتاب صنعت

2-9-3- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس

2-9-4- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب

2-9-5- فرضیه چرخه عمر شتاب

2-10- استراتژی معاملاتی معکوس

2-11- مقایسه شتاب و معکوس

2-12- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده

2-12-1- مطالعات خارجی

2-12-2 مطالعات داخلی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- جامعه آماری

3-3- نمونه آماری

3-4- روش جمع­آوری اطلاعات

3-5- روش تحقیق

3-6- مراحل انجام کار

3-7- نحوه محاسبه متغیرها

3-7-1- متغیر نرخ حجم معامله

3-7-2- بازده واقعی

3-7-3- بازده بازار

3-7-4- بازده غیرعادی

3-7-5- بازده تجمیعی غیرعادی

3-7-6- میانگین بازده هر پرتفوی

3-7-7- متغیرهای توضیحی

3-7-8- ریسک مقطعی

3-7-9- اثر تقدم-تاخر

3-7-10- الگوی سری زمانی

3-8- جزئیات مراحل انجام آزمون­های آماری مورد استفاده

3-8-1- آزمون تی- استیودنت

3-8-2- تحلیل واریانس(ANOVA)

3-8-3- آزمون فیشر

3-8-5- رگرسیون خطی

3-8-5-1- ماهیت مساله خودهمبستگی

3-8-5-2- تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی

3-8-5-3- تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی

3-8-5-4- آزمون دوربین- واتسون

3-8-5- 5- نحوه عملکرد جمله AR و MA

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه

4-2- متغیر حجم معامله

4-3- محاسبه بازده شتاب و معکوس

4-4- مراحل و نتایج آزمون فرضیه ها

4-4-1- آزمون فرضیه اول

4-4-1- 1- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(ریسک مقطعی)

4-4-1- 2- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(ریسک مقطعی)

4-4-2- آزمون فرضیه دوم

4-4-2-1) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم بالا(اثر تقدم-تاخر)

4-4-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(اثر تقدم- تاخر)

4-5- سایر یافته های تحقیق

4-5-2) آزمون فرضیه چهارم

4-5-2-1) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم بالا(الگوی سری زمانی)

4-5-2-2) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم متوسط(الگوی سری زمانی)

4-5-3) آزمون فرضیه پنجم

4-3-3-1) نتایج پس از رفع خود همبستگی حجم بالا(مدل کلی)

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- مروری بر مساله و خلاصه تحقیق

5-3- نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق

5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده

5-5- پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این تحقیق

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

منابع و مآخذ

فهرست جدول­ها و نمودارها

عنوان

جدول­ها

جدول4-1- آزمون كولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن

جدول4-2- آزمون مقایسه میانگین­ها به منظور بررسی وجود بازده شتاب

جدول4-3- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-4- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-5- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-6: تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-7: تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم

جدول4-8- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-9- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی م
رتبه اول

جدول4-10- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-11- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-12- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم

جدول4-13- میانگین بازده شتاب گروه های حجم معامله

جدول4-14-آنالیز واریانس(ANOVA) برای مقایسه میانگین حجم های معامله

جدول4-15- نتایج آزمون توکی

جدول4-16- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-17- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-18- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-19- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-20- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم

جدول 4-21- تخمین رابطه میان بازده شتاب و همه متغیرهای توضیحی(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول 4-22- تخمین رابطه میان بازده شتاب و همه متغیرهای توضیحی(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی

جدول 4-23- تخمین مدل کلی(OLS) حجم معامله متوسط

شکل­ها

نمودار2-1- تئوری انتظار

شکل2-2- فرضیه چرخه عمر شتاب

نمودار 3-1- تنوع صنعتی سهام موجود در نمونه

نمودار4-1- مقایسه حجم معامله در گروه بندی­های حجم معامله

نمودار 4-2- مقایسه بازده شتاب در گروه­بندی­های حجم معامله

پ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: