مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پایان نامه عقد و اجاره

دسته بندی :معارف اسلامی محمد 41

پایان نامه عقد و اجاره

دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل docx
حجم فایل 4.046 مگا بایت
تعداد صفحات 120
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

عنـــوان صفحـــه

فصل اول – كلیات

1-1 عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-1 عقد در لغت ……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن …………………………………………………………………………………….. 3

1-2 تعریف اجاره ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-1 اجاره در لغت ………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ………………………………………………………………………………. 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون ……………………………………………………………………………………………………… 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ………………………………………………………………………………… 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام …………………………………………………………………………………… 10

1-3-1 آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-3-2 روایات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-3-3 اجماع ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-3-4 عقل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره …………………………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………… 18

2-2 اركان اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………………… 19

2-3 اجرت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-1 شرایط اجرت …………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-3-2 اقسام اجرت …………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ……………………………………………………………. 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ……………………………………………………………………………………………… 24

2-4 شرایط متعاقدین ………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ……………………………………………………………………………………………. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ………………………………………………………………………………………… 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………….. 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ……………………………………………………………………………….. 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ……………………………………………………… 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ………………………………………………………………………………………………… 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………………………. 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ایران …………………………………………………………………………………… 35

3-2-4 فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-5 فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ………………………………………………………………………………………….. 37

3-3 اجاره مؤبد …………………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………….. 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ……………………………………………………………………………….. 38

3-4 اجیر ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-4-1 تعریف اجیر …………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-2 اقسام اجیر ……………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ …………………………………………………………………………………………. 51

3-6-1 ادله اصحاب …………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-6-2 انتقال جنین ……………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-6-3 نظر موافقان ……………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-6-4 نظر مخالفان ……………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………………………… 64

3-7 رضاع و ارتضاع ………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه …………………………………………………………………………………………….. 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ……………………………………………………………………….. 72

3-7-3 زنان شوهردار …………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-8 اجاره اجیر به كمتر از اجرت تعیین شده …………………………………………………………………………………. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار ………………………………………………………………………………………………………. 77

3-10 تعریف معاطات ………………………………………………………………………………………………………………… 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………… 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ……………………………………………… 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ……………………………………………………….. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ………………………………………………………………………………….. 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ……………………………………………………………… 82

4-1-4 پایان مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………….. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار …………………………………………………………………………………… 87

4-2-1 اتلاف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-2-2 آثار تلف ………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-2-3 ملاك تضمین خسارت ناشی از ضمان ……………………………………………………………………………….. 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد …………………………………………………………………………………….. 92

4-3-1 تسلیم موضوع كار …………………………………………………………………………………………………………… 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر ………………………………………………………………………………….. 93

4-3-3 شرایط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

4-4 تعریف حقوق كار ……………………………………………………………………………………………………………….. 97

4-4-1 تعریف قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. 99

4-4-2 حقوق بنیادین كار …………………………………………………………………………………………………………. 100

4-5 تعاریف و اصول كلی …………………………………………………………………………………………………………. 101

4-5-1 تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد ………………………………………………………………………… 102

4-5-2 تعلیق قرارداد كار …………………………………………………………………………………………………………… 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار ………………………………………………………. 107

4-6 شرایط كار ………………………………………………………………………………………………………………………… 108

4-6-1 حق السعی ……………………………………………………………………………………………………………………. 108

4-6-2 مدت ……………………………………………………………………………………………………………………………..112

4-6-3 شرایط كار زنان …………………………………………………………………………………………………………….. 114

4-6-4 شرایط كار نوجوانان ………………………………………………………………………………………………………. 115

4-7 مسائل متفرقه ……………………………………………………………………………………………………………………. 117

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

محمد

من نویسنده این سایت هستم و خوشحالم که در کنار مدیریت سایت میتوانم هر روز تجربیات خودم رو افزایش دهم تا به ارائه خدمات بهتری بپردازم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: