قوانین خرید

ضمن تشکر از شما کاربر محترم جهت انتخاب مارکتینگ پروژه برای خرید محصولات موردنظر خود، توجه شما را به مجموعه قوانین خریداران جلب می نماییم:

  1. بازگشت وجه: محصول معیوب و همچنین محصولی که دارای مشکل باشد پس از تایید مدیریت و عدم رفع مشکل به حساب کاربران واریز می شود.
  2. مارکتینگ پروژه در قبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و نهایت تلاش خود را برای حفظ اطلاعات خریداران در پیش خواهد گرفت.